×


ZETKAMA jedną z najlepszych spółek giełdowych 2013 roku

„Giełdowa Spółka Roku” i „Sukces 2013” to dwie kategorie, w których Zetkama S.A. otrzymała nagrody. 31 marca 2014 roku w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie odbyła się prestiżowa gala, gdzie nagrodzono najlepszych notowanych na warszawskiej giełdzie.

Fot. „Puls Biznesu”

Giełdowa Spółka Roku to wyróżnienia przyznawane przez redakcję „Pulsu Biznesu”. W tym roku po raz piętnasty nagrodzono elitę polskiej giełdy. Nagrody przyznano w kilku kategoriach, m.in. Giełdowa Spółka Roku, Sukces Roku, Relacje z inwestorami czy Perspektywy rozwoju. Zetkama S.A. zajęła 7. miejsce w kategorii Giełdowa Spółka Roku oraz 3. w kategorii Sukces Roku. To duże wyróżnienia dla Spółki, która w tym roku została nagrodzona po raz pierwszy.
Każda z ponad 200 spółek, biorących udział w zestawieniu, została poddana ocenie w poszczególnych kategoriach. Kryteria oceny w kategorii Sukces Roku, to nie tylko osiągnięcia finansowe, ale poszerzenie udziałów w rynku, zdobywanie nowych rynków, kontrakty i inicjatywy. Tytuł Giełdowej Spółki Roku natomiast otrzymały podmioty, które wypadły najlepiej we wszystkich kategoriach.
Nagrody Giełdowej Spółki Roku przyznawane są przez redakcję „Pulsu Biznesu” od piętnastu lat. Oceny dokonuje 180 losowo wybranych osób – maklerzy, analitycy i doradcy inwestycyjni, którzy reprezentują biura i domy maklerskie, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne, inwestycyjne i powiernicze, departamenty kapitałowe banków oraz firmy konsultingowe.