×


Kontakt

ZETKAMA Sp. z o.o.
ul. 3 Maja 12
PL 57-410 Ścinawka Średnia

Dane rejestrowe
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000613969
NIP 885-163-82-44

W związku z nowymi regulacjami o  ochronie danych,  aby spełnić obowiązek informacyjny poniżej informujemy jak przetwarzamy dane osobowe. W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu:
Klauzula RODO [pdf]

 

Dział Obsługi Klienta Ścinawka Średnia

Tel. +48 74 865 21 87, 865 21 55

Fax +48 74 865 21 98

e-mail: obslugaklienta@zetkama.com.pl

Dział Obsługi Klienta Sosnowiec

Tel. +48 32 368 00 84

Fax +48 32 368 00 96

e-mail: sosnowiec@zetkama.com.pl

Biuro Zarządu

Tel. +48 74 865 21 11

Fax +48 74 865 21 01

e-mail: biuro@zetkama.com

Dział Zakupów

Tel.

+48 74 865 21 79, 865 21 75

Fax

+48 74 865 21 72

Kierownik Logistyki

Tel.

Fax

+48 74 865 21 72

Z-ca Kierownika Logistyki ds zakupów operacyjnych Zbigniew Szymczak

Tel.

+48 74 86 52 160, +48 600 02 53 30

Fax

+48 74 86 52 172

Specjalista ds. zakupów Przemysław Szadkowski

Tel.

+48 74 865 21 79, +48 604 942 048

Fax

+48 74 865 21 72

Samodzielny pracownik ds. logistyki Rafał Kasprzak

Tel.

+48 74 865 21 63

Fax

+48 74 865 21 72

Samodzielny pracownik ds. zakupów Renata Szymańska

Tel.

+48 74 865 21 75

Fax

+48 74 865 21 72

Samodzielny pracownik ds. zaopatrzenia Jacek Piwowar

Tel.

+48 74 865 21 65

Fax

+48 74 865 21 72

Dział Marketingu

Tel.

+48 74 865 21 74

Fax

+48 74 865 21 99

Specjalista ds. marketingu Marzena Majoch-Wojtowicz

Tel.

+48 74 865 21 74, +48 604 933 425

Fax

+48 74 865 21 99

Specjalista ds. marketingu Agnieszka Herman

Tel.

+48 32 368 00 92, +48 604 451 527

Fax

+48 32 360 00 96

Specjalista ds. windykacji i analiz Jacek Sieradzki

Tel.

+48 74 865 21 92

Fax

+48 74 865 21 99

Specjalista ds. produktu Bolesław Pawłów

Tel.

+48 74 865 21 88, +48 600 025 323

Fax

+48 74 865 21 99

Dział Sprzedaży Krajowej

Tel.

+48 74 865 21 94

Fax

+48 74 865 21 99

Dział Sprzedaży Eksportowej

Tel.

+48 74 865 21 96, 865 21 93

Fax

+48 74 865 21 99

Dział Sprzedaży Odlewów

Tel.

+48 74 865 22 33

Fax

+48 74 865 21 99

Dział Badań i Rozwoju

Tel.

+48 74 865 21 56, 865 21 20

Fax

+48 74 865 21 01

Odlewnia Żeliwa

Tel.

+48 74 87 15 391, 8715 393, 87 15 431

Fax

+48 74 87 15 196

Dział Personalny

Tel.

+48 74 865 21 10, 865 21 36

Fax

+48 74 865 22 96

Dział Spedycji

Tel.

+48 74 865 22 61, 865 21 91

Fax

+48 74 865 21 01

Dział Księgowości

Tel.

+48 74 865 21 39, 865 21 41

Fax

+48 74 865 21 01

Dział Obsługi Klienta Ścinawka Średnia

Tel.

+48 74 865 21 87

Fax

e-mail

Znajdź kontakt

Numer kontaktowy

Fax

E-mail

Dział Badań i Rozwoju

+48 74 865 21 56, 865 21 20

+48 74 865 21 01

Numer kontaktowy

E-mail

Biuro zarządu

+48 74 865 21 11

+48 74 865 21 01

Numer kontaktowy

Fax

E-mail

Dział Personalny

+48 74 865 21 10, 865 21 36

+48 74 865 21 01

Numer kontaktowy

Fax

E-mail

Dział Księgowości

+48 74 865 21 39, 865 21 41

+48 74 865 21 01

Numer kontaktowy

E-mail

Dział Marketingu

+48 74 865 21 74

Numer kontaktowy

E-mail

Dział obsługi klienta

+48 32 368 00 84

+48 32 368 00 96

Numer kontaktowy

E-mail

Dział obsługi klienta

+48 74 865 21 55

+48 74 865 21 98

Ewelina Stankiewicz

+48 539 098 831

Klaudia Kwiatkowska

+48 539 098 825

Marta Wróbel

+48 601 959 650

Justyna Curyło

+48 604 085 317

Agnieszka Rzeszutek

+48 600 025 329

Numer kontaktowy

Fax

E-mail

Odlewnia Żeliwa

+48 74 87 15 391, 8715 393, 87 15 431

+48 74 87 15 196

Numer kontaktowy

Fax

E-mail

Ofertowanie

+48 508 114 641

Numer kontaktowy

Fax

E-mail

Dział Spedycji

+48 74 865 22 61, 865 21 91

+48 74 865 21 01

Numer kontaktowy

Fax

E-mail

Dział Sprzedaży Eksportowej

+48 74 865 21 96, 865 21 93

+48 74 865 21 99

Daniel Stukus

+48 539 690 789

Anna Gołębiowska

+48 508 114 641, +48 77 439 19 44 wew. 253

Anna Dudka

+48 604 961 547, +48 74 86 52 196

Anna Linkiewicz

+48 692 813 146

Dawid Sujewicz

+48 882 003 611, +48 74 865 21 84

Aleksander Olszewski

+48 604 126 909, +48 74 865 21 71

Numer kontaktowy

E-mail

Inżynier Sprzedaży na region południowy

Marcin Żyła

+48 696 018 339

Inżynier Sprzedaży na region zachodni

Krzysztof Balicki

+48 694 487 375

Inżynier Sprzedaży na region wschodni

Filip Pogorzelski

+48 795 438 897

Inżynier Sprzedaży na region północny

Paulina Szutkowska

+48 600 025 322

Inżynier Sprzedaży na region centralny

Izabela Skoracka

+48 882 003 592

Inżynier Sprzedaży - hurtownie instalacyjne

Artur Iker

+48 600 025 328

Inżynier Sprzedaży - zawory bezpieczeństwa

Dawid Zawadowicz

+48 660 543 401

Numer kontaktowy

Fax

E-mail

Dział Zakupów

+48 74 86 52 284

+48 74 865 21 72