×

Zawory zaporoweZawory zaporowe zGLO i zFAG służą do odcinania przepływu czynnika w instalacjach przemysłowych. W ofercie ZETKAMY znajdują się też zawory z dodatkową funkcją. Są to zawory zaporowo-zwrotne, które służą zarówno do zamykania i otwierania przepływu, jak również zabezpieczają instalację przed przepływem zwrotnym oraz zawory z grzybem dławiącym, których grzyb może pracować w położeniach pośrednich pomiędzy całkowitym otwarciem i zamknięciem, co umożliwia dławienie przepływu. Znajdują zastosowanie w instalacjach przemysłowych, dla których zakres ciśnienia nominalnego zawiera się pomiędzy PN6 i PN500, a Tmax wynosi 650°C. Jest to najbardziej uniwersalna grupa zaworów. Wynika to z różnorodności zastosowanych materiałów na podstawowe części konstrukcyjne oraz ze sposobu montażu na instalacjach (połączenia gwintowane, kołnierzowe i spawane oraz kształt prosty lub kątowy).