×


Współpraca z edukacją

W ramach współpracy z lokalnymi szkołami średnimi i uczelniami wyższymi praktycznie przygotowujemy uczniów oraz studentów do pracy w zawodach związanych z profilem naszej firmy. Współpracujemy z Noworudzką Szkołą Techniczna, Wyższą Szkołą Zawodową w Nysie, Politechniką Wrocławską oraz Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie.

Z Noworudzką Szkołą Techniczną  została podpisana umowa dotycząca utworzenia  grupy patronackiej w zawodach operator obrabiarek skrawających oraz operator maszyn i urządzeń odlewniczych Uczniowie tej Szkoły realizują u nas praktyki i staże zawodowe w zawodach technicznych.

Z Wyższą Szkołą Zawodową w Nysie rozwijana będzie współpraca badawczo-naukowa. Studenci tej Uczelni będą mogli korzystać z merytorycznego wsparcia przy realizacji prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich, związanych tematycznie z profilem działalności ZETKAMY. Studenci będą mieli ponadto możliwość realizowania praktyk i staży pod okiem doświadczonych pracowników Firmy a dla najlepszych przewidujemy możliwość przyznania stypendium. W ramach zawartego porozumienia, studenci będą mieli także możliwość zapoznania się z nowoczesną technologią stosowaną w ZETKAMIE w ramach wizyt studyjnych w siedzibie firmy.

Ponadto studenci kierunków technicznych wszystkich uczelni mają możliwość skorzystania z naszego  Programu płatnych Praktyk Letnich. Program ten pozwala poszerzyć  wiedzę teoretyczną i zdobyć praktyczne doświadczenie zawodowe pod okiem doświadczonego Mentora. Z uczestnikami Programu dzielimy się nie tylko wiedzą, dajemy także możliwość udziału w wyjazdach integracyjnych i imprezach firmowych.

Każdy projekt realizujemy praktycznie. Krótko mówiąc przekazujemy uczniom i studentom specjalistyczną wiedzę, pozwalamy zdobyć bezcenne doświadczenie oraz konkretne umiejętności. Oprócz naszego know-how, gwarantujemy niezbędne narzędzia pracy oraz stypendia dla najlepszych.

Udział w projektach odzwierciedla naszą filozofię społecznej odpowiedzialności biznesu oraz przekonanie, że inwestycja w rozwój młodych ludzi to najlepszy przejaw lokalnego patriotyzmu. Tworzymy możliwość rozwoju i ułatwiamy uczniom start w zawodową przyszłość.