×


Współpraca z uczelniami

W ramach współpracy z lokalnymi szkołami średnimi i uczelniami wyższymi przygotowujemy uczniów oraz studentów do pracy w branży technologicznej. W ramach programów edukacyjnych nasza firma organizuje praktyczne staże dla młodych osób z Noworudzką Szkołą Techniczna, Zasadniczą Szkołą Zawodową w Głuchołazach, Wyższą Szkołą Zawodową w Nysie, Politechniką Wrocławską oraz Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie.

W ramach kooperacji w Noworudzkiej Szkole Technicznej utworzona zostanie grupa patronacka branżowej szkoły 1 stopnia w zawodach operator obrabiarek skrawających oraz operator maszyn i urządzeń odlewniczych. Z Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Głuchołazach staże odbywają uczniowie informatyki. Studenci Akademii Górniczo-Hutniczej w ramach Programu płatnych Praktyk Letnich – mogą bardziej świadomie zaprojektować swoją karierę zawodową.

Współpraca z uczelniami wyższymi obejmuje, m.in. transfer wiedzy w ramach konkretnych projektów, staże studenckie, organizację staży zawodowych dla kadry naukowej, a także wsparcie w ramach targów pracy.
Każdy projekt realizujemy praktycznie. Krótko mówiąc przekazujemy uczniom i studentom specjalistyczną wiedzę, pozwalamy zdobyć bezcenne doświadczenie oraz konkretne umiejętności. Oprócz naszego know-how, gwarantujemy niezbędne narzędzia pracy oraz stypendia.

Udział w projektach odzwierciedla naszą filozofię społecznej odpowiedzialności biznesu oraz przekonanie, że inwestycja w rozwój młodych ludzi to najlepszy przejaw lokalnego patriotyzmu. Tworzymy możliwość rozwoju i ułatwiamy uczniom start w zawodową przyszłość.