×

Kurki kuloweKurki kulowe należą do grupy zaworów pełnoprzelotowych, nie generujących dodatkowych oporów w instalacji.