×


Proces rekrutacji

Proces rekrutacji składa się z następujących etapów:

 

1. Analiza dokumentów

 

Wstępna kwalifikacja kandydatur jest przeprowadzana przez analizę nadesłanych dokumentów. Prowadzą ją pracownicy działu personalnego oraz kierownicy działów, którzy poszukują nowych pracowników.
Analizując życiorysy i listy motywacyjne, zwracamy szczególną uwagę na zgodność kwalifikacji kandydata z wymaganiami określonymi w opisie stanowiska pracy.
Z Twojego życiorysu chcielibyśmy dowiedzieć się, jakie jest Twoje wykształcenie, jakie szkoły ukończyłeś, jak wyglądała Twoja dotychczasowa kariera zawodowa, czym się zajmujesz i jak oceniasz siebie w tej roli.

 

2. Rozmowa kwalifikacyjna

 

Wybrane osoby zapraszane są na rozmowę kwalifikacyjną z pracownikiem działu personalnego i/lub przyszłym przełożonym. Podczas tej rozmowy poprosimy Cię, abyś zaprezentował nam przede wszystkim samego siebie, chcielibyśmy również, abyś opowiedział nam o swojej dotychczasowej pracy zawodowej, o swoich sukcesach i porażkach. Pamiętaj, że rozmowa kwalifikacyjna jest dla Ciebie doskonałą okazją do zadawania pytań. Zastanów się, czego chciałbyś się od nas dowiedzieć i koniecznie o to nas zapytaj.

 

3. Dalsze działania rekrutacyjne
Wybrane osoby zapraszane są na następne spotkania kwalifikacyjne.

 

Spotkania mogą mieć różny charakter i składać się z wielu elementów:

  • rozmowy z dyrektorem ds. personalnych,
  • rozmowy z przyszłym przełożonym,
  • testów językowych,
  • testów wiedzy,
  • testów sprawdzających cechy osobowości,
  • testów sprawdzających predyspozycje do pracy na określonym stanowisku.

Po rozmowach kwalifikacyjnych możesz spodziewać się ostatecznej decyzji. Jest ona podejmowana w oparciu o ocenę uzyskaną przez kandydata na wszystkich etapach procesu rekrutacji.