×


Szkolenie „Armatura przemysłowa – wytwarzanie, dobór, eksploatacja i naprawy”

W dniach 04-05.04 w Kielcach odbyło się szkolenie SPAP skierowane do inspektorów UDT, poświęcone tematyce „Armatura przemysłowa – wytwarzanie, dobór, eksploatacja i naprawy”.

Jednym z kluczowych punktów programu był prowadzony przez mgr inż. Grzegorza Giela wykład pt. „Wytyczne dotyczące zasad doboru zaworów bezpieczeństwa według obowiązujących norm oraz ich eksploatacji w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym”.

Dodatkowo, uczestnicy mieli okazję wziąć udział w praktycznych warsztatach, gdzie omawiane były konkretne działania poszczególnych urządzeń. Panele pytań stanowiły idealną platformę do wymiany wiedzy oraz doświadczeń między prelegentem a uczestnikami.

Dziękujemy serdecznie wszystkim uczestnikom za ich aktywny udział i zaangażowanie w to wydarzenie.

Podziękowania kierujemy również w stronę Grzegorza Giela za cenny wkład. To było niezwykle wartościowe wydarzenie, które przyczyniło się do podniesienia kwalifikacji zawodowych w branży armatury przemysłowej.