×


Zakup Fabryki Armatur „Głuchołazy” S.A.

ZETKAMA sp. o.o. w dniu 29.10.2019 nabyła 100% akcji Fabryki Armatur FAG w Głuchołazach. Głównym celem dokonanej akwizycji jest możliwość zwiększenia zdolności produkcyjnej i rozszerzenie oferty sprzedaży o nowe linie produktowe.