×


Wyniki za I półrocze 2012r.

Wyniki za I półrocze 2012r. W dniu 27 sierpnia 2012 roku  Spółka opublikowała wyniki finansowe za I półrocze 2012 roku.

Więcej informacji:

Raport za I półrocze 2012 – 27.08.2012.
Komunikat prasowy – 28.08.2012.
Prezentacja – 28.08.2012.