×


Szkolenie dla inspektorów UDT

„Wytyczne dotyczące zasad doboru zaworów bezpieczeństwa według obowiązujących norm oraz ich eksploatacji w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym”.  Właśnie to zagadnienie omówił mgr inż. Grzegorz Giel, specjalista ds. konstrukcji z firmy ZETKAMA. Nasz prelegent zapewnił uczestnikom podwójną dawkę praktycznej wiedzy popartej doświadczeniem i sprawdzonym know-how.  W programie szkolenia zorganizowanym przez Stowarzyszenie Polskiej Armatury Przemysłowej dla inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego, które odbyło się  18.10.2022, znalazły się także tematy dotyczące doboru właściwej armatury przemysłowej, odwadniania instalacji parowych, projektowania, doboru i eksploatacji zaworów regulacyjnych oraz współczesnych uszczelnień przemysłowych.

Wszystkim prelegentom i uczestnikom dziękujemy za udział w szkoleniu.