×


ZETKAMA S.A.  wraz z Instytutem Inżynierii Lotniczej, Procesowej i Maszyn Energetycznych Zakładem Podstaw Konstrukcji Maszyn Przepływowych Politechniki Wrocławskiej w ramach Programu „INNOTECH” w ścieżce programowej IN-TECH wspólnie realizują dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju projekt pt:

Opracowanie przez Konsorcjum ZETKAMA S.A. i Politechniki Wrocławskiej innowacyjnej koncepcji produktowych zaworów balansowych statycznych, armatury staliwnej zaporowej oraz armatury sterowanej„.

Wartość projektu: 5 267 000 PLN
Wartość dofinansowania: 2 960 220 PLN

Enquire no. 1/1/Staliwo from 01.05. 2012 –  Development of technology for production of castings bodies with flanges as well as without flanges

Zapytanie ofertowe nr 1/21/447 z dnia 31.08.2012 – Opracowanie technologii wtryskowych produkcji zespołów grzybów regulacyjnych zaworu balansowego statycznego w przelotach DN200-DN300

Zapytanie ofertowe nr 7/2013/INNOTECH  z dnia 11.02.2013 – Technologia walcowania gwintów trapezowych

Zapytanie ofertowe nr 1/1/AS z dnia 25.02.2013 – Opracowanie technologii wytwarzania membran do produkcji napędów pneumatycznych

Zapytanie ofertowe nr 2/1/AS  z dnia 25.02.2013 – Opracowanie technologii wytwarzania obudów do produkcji napędów pneumatycznych

Zapytanie ofertowe nr 3/1/AS z dnia 25.02.2013 – Opracowanie technologii wytwarzania sprężyn do produkcji napędów pneumatycznych

Zapytanie ofertowe nr 4/1/AS z dnia 25.02.2013 – Opracowanie technologii wytwarzania trzpieni do produkcji napędów pneumatycznych

Zapytanie ofertowe nr 1/21/221 z dnia 25.02.2013 – Opracowanie technologii wytwarzania odkuwek mosiężnych wraz z obróbką mechaniczną do produkcji zaworków pomiarowych oraz zaworów balansowych F221

Enquire no.1/1/AS from 25.02.2013 – Development of technology for production of membranes for manufacturing pneumatic drives

Enquire no. 1/21/221 from 25.02.2013 –  Development of technology for production of brass forgings with mechanical treatment to manufacture measurement valves and F221 balancing valves

Zapytanie ofertowe nr 1/27/AB z dnia 25.02.2013 – Realizacja czystości patentowej zaworów balansowych statycznych DN 15-50 zaprojektowanych przez ZETKAMA S.A.

Zapytanie ofertowe nr 1/1/AS-P z dnia 25.02.2013 – Opracowanie technologii pozycjonera, za pomocą którego będzie możliwe sterowanie armaturą regulacyjną ZETKAMA S.A. wyposażoną w siłowniki pneumatyczne

Zapytanie ofertowe nr 1/1/AS-IT z dnia 25.02.2013 – Opracowanie technologii wsparcia produkcji armatury sterowanej w postaci komputerowego systemu wspierania klientów

Zapytanie ofertowe nr 12/2013/INNOTECH z dnia 09.04.2013 – Opracowanie technologii napawania nierdzewnych i wytrzymałych gniazd w zaworach staliwnych wytwarzanych przez ZETKAMA S.A., wykonanie prób technologicznych i weryfikacja wykonanych napoin wraz z opracowaniem certyfikatów WPS, WPQR.

Zapytanie ofertowe nr 2/21/221 z dnia 15.04.2013 – Opracowanie technologii wtryskowych produkcji kompletu detali zaworu balansowego statycznego w przelotach DN 15 – DN 50.

Zapytanie ofertowe nr 1/2-14-22/-bad. przepływowe – Badania przepływowe armatury przemysłowej.

Zapytanie ofertowe nr 1/BR/2013/INNOTECH z dnia 01.08.2013 – Wykonanie detali: wspornik, dźwignia, dławik, śruba widełkowa.

Zapytanie ofertowe na realizację audytu projektu z dnia 14.04.2014 – Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu

Wzór oferty