×


Prezes ZETKAMA Leszek Jurasz Prezesem SPAP 18.05.2012

W dniu 18 maja 2012 roku Walne Zgromadzenie Członków STOWARZYSZENIA POLSKA ARMATURA PRZEMYSŁOWA(SPAP) wybrało nowego Prezesa Stowarzyszenia,  którym został Pan Leszek Jurasz. Wybór osoby Pana Leszka Jurasza na Prezesa Stowarzyszenia nada nowy kierunek działaniom organizacji a szerokie doświadczenie biznesowe wzmocni jej pozycję w środowisku gospodarczym.
Stowarzyszenie Polska Armatura Przemysłowa z siedzibą w Kielcach działa od 1996 roku, a powstało z inicjatywy 15 członków-założycieli, stanowiących ówcześnie kadrę zarządzającą największych polskich producentów armatury przemysłowej. Obecnie stowarzyszenie liczy ponad 30 członków. Podstawowym zadaniem Stowarzyszenia jest promocja rodzimej armatury przemysłowej i konsolidacja krajowych producentów w celu poprawy konkurencyjności na rynkach zagranicznych.