×


JUBILEUSZ 75-lecia ZETKAMY

1. grudnia 2021 roku Prezes Zarządu MANGATA Leszek Jurasz i Prezes Zarządu ZETKAMA Jerzy Kożuch dokonali uroczystego odsłonięcia tablicy pamiątkowej z okazji 75-lecia naszej firmy. W ceremonii uczestniczyli przedstawiciele Komitetu Sterującego i pracownicy przedsiębiorstwa. Tablicę ufundowano ku pamięci tych, którzy tę firmę tworzyli, w podziękowaniu tym, którzy dzisiaj w niej pracują i z zachętą dla tych, którzy to będą czynić w przyszłości.