×


ZETKAMA została wyróżniona w V edycji rankingu „Lider Bezpieczeństwa Technicznego”

29 maja 2019 r. na uroczystej Gali „Lider Bezpieczeństwa Technicznego” zostały przyznane nagrody i wyróżnienia w corocznym rankingu organizowanym przez Urząd Dozoru Technicznego.

Ocenione zostały firmy i instytucje w następujących kategoriach:

  • KATEGORIA I – Eksploatujący urządzenia techniczne
  • KATEGORIA II – Wytwarzający urządzenia techniczne
  • KATEGORIA III – Laboratoria uznane przez UDT
  • KATEGORIA IV – Przedsiębiorstwa działające innowacyjnie w obszarze bezpieczeństwa technicznego

ZETKAMA została wyróżniona w kategorii przedsiębiorstw działających innowacyjnie w obszarze bezpieczeństwa technicznego. Łącznie do rankingu przystąpiło i zostało zgłoszonych ponad 140 firm i instytucji. Kapituła wyróżniła 4 firmy i instytucje w każdej z kategorii, przyznając im dyplomy uznania wysokiego standardu bezpieczeństwa technicznego.