×


ZETKAMA przejmuje nowy podmiot

13 października 2014 roku ZETKAMA podpisała umowę inwestycyjną z firmą TECHMADEX S.A. i jej kluczowymi akcjonariuszami. W wyniku transakcji określone zostały zasady uzyskania przez ZETKAMĘ bezpośredniej kontroli kapitałowej nad firmą TECHMADEX S.A, stanowiącej ok. 51,62% kapitału zakładowego.

Fot. ZETKAMA

Więcej informacji w raporcie bieżącym 21/2014