×


ZETKAMA otworzyła biuro w Moskwie

W ramach internacjonalizacji działalności z dniem 01.01.2014 roku ZETKAMA otworzyła  biuro w Moskwie. Celem strategicznym jest  zwiększenie rynku zbytu w Rosji.

Oficjalnego otwarcia biura dokonał  w dniu 03.02.2014 Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Marketingu i Sprzedaży, Jerzy Kożuch.

Dyrektorem biura jest  Markina Tatiana Władimirowna
Tel. +7 495 726 57 91
Mob: +7 926 329 09 16
Email: tmarkina@zetkama.com.pl
www.zetkama.com.pl

Adres biura:
Gruzinskiy val.11/8
123056 Moskwa
Rosja