×


ZETKAMA ORŁEM EKSPORTU W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM

18 lutego br. we Wrocławiu odbyła się konferencja zorganizowana przez redakcję dziennika „Rzeczpospolita” „TOP 10 Najbardziej perspektywiczne rynki dla polskiego eksportu”. Podczas uroczystej gali jury przyznało nagrody najlepszym firmom eksportowym i wybitnym menedżerom w woj. dolnośląskim. W gali uczestniczyli przedstawiciele firm z różnych sektorów gospodarki, reprezentanci rządu i regionalnego samorządu. Celem przedsięwzięcia jest promocja eksportu i zachęcanie firm do otwierania się na zagraniczne rynki. Obszar Dolnego Śląska to jeden z najbardziej aktywnych regionów Polski.

Firma ZETKAMA została uhonorowana w kategorii „Najdynamiczniejszy eksporter”. Nagrodę Orła Eksportu z rąk Pani Wiceminister Ilony Antoniszyn-Klik odebrał Pan Wiceprezes Jerzy Kożuch. ZETKAMA została dostrzeżona i doceniona, ponieważ ok. 80% swoich produktów eksportuje do ponad 50. krajów na całym świecie. Uznanie budzą szczególnie rynki bardziej odległe, na które firma zaczęła sprzedawać w  ostatnich latach, takie jak: USA, Japonia, Chiny, Wietnam, Malezja, Maroko, Tunezja czy Kazachstan. Na chwilę obecną firma ZETKAMA jest już obecna na wszystkich kontynentach poza Australią.

Więcej informacji na stronie Rzeczpospolitej Orły Eksporty Dolnego Śląska

fot. B.Dąbrowski