×


Zapytanie ofertowe nr POKL_SZKOLENIA_ Zadania 1 i 4

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA
„Zielone miejsca pracy szansą na podwyższenie kwalifikacji i umiejętności pracowników przedsiębiorstwa Zetkama”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ścinawka Średnia, 2012-06-20

Zapytanie ofertowe nr PO KL/SZKOLENIA/Zadania 1 i 4

ZETKAMA S.A. stosując zasadę konkurencyjności, zaprasza do składania ofert w celu wyłonienia Wykonawcy usług szkoleniowych w ramach projektu „Zielone miejsca pracy szansą na podwyższenie kwalifikacji i umiejętności pracowników przedsiębiorstwa ZETKAMA”.

Zapraszamy do składania ofert do dnia 04.07.2012r.

Zapytanie ofertowe
Oświadczenie Oferenta załącznik nr 1
Podsumowanie Oferty załącznik nr 2

Osoby do kontaktu:
Aleksandra Brzezicka, tel. 74 865 21 36, e-mail: abrzezicka@zetkama.com.pl
Paweł Ostrowski, tel. 74 865 21 45, e-mail: postrowski@zetkama.com.pl