×


Świadomie zarządzamy energią

Zgodnie z wyznawaną przez nas zasadą ciągłego doskonalenia wdrożyliśmy System Zarządzania Energią, dzięki któremu nasza efektywność energetyczna będzie systematycznie rosła.
Jakie korzyści przyniesie skuteczne wdrożenie systemu?

  • Zmniejszymy koszty związane z energią.
  • Zredukujemy emisję gazów cieplarnianych.
  • Obniżymy koszty produkowanych wyrobów i zredukujemy ich ślad węglowy.
  • Będziemy korzystać z energii z większą świadomością.

Jednostka certyfikująca Bureau Veritas, jako strona trzecia, potwierdziła zgodność naszego Systemu Zarządzania Energią z wymogami prawnymi i przyznała nam CERTYFIKAT ISO 50001:2018.

Zarządzanie energią to ważny element strategii zrównoważonego rozwoju. Cieszymy się na ten kolejny krok uwzględniający dobro środowiskowe i społeczne.