×


Publikacja wyników finansowych za 2011 rok – 20.03.2012

W dniu 20 marca 2012 roku  Spółka opublikowała wyniki finansowe za 2011 rok.

Więcej informacji:

Raport roczny 2011 – 20.03.2012.

Raport roczny skonsolidowany 2011 – 20.03.2012.

Komunikat prasowy – 20.03.2012.

Prezentacja – 20.03.2012.