×


CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA
Zielone miejsca pracy szansą na podwyższenie kwalifikacji i umiejętności pracowników przedsiębiorstwa Zetkama”.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

ZETKAMA S.A. realizuje projekt „Zielone miejsca pracy szansą na podwyższenie kwalifikacji i umiejętności pracowników przedsiębiorstwa ZETKAMA”,
współfinansowany ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2013r.
W szkoleniach biorą udział aż 274 osoby ze wszystkich grup stanowiskowych. Tematyka szkoleń dotyczy m. in. zarządzania (ludźmi, procesami na produkcji), komunikacji, organizacji pracy, negocjacji, obsługi klienta oraz wiedzy technicznej. Pracownicy produkcji uzyskują kolejne uprawnienia zawodowe.

Dla Spółki jest to wsparcie w realizacji przyjętej strategii rozwoju. Środki te wspomagają projektowanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań,
umożliwiających zrównoważony rozwój z poszanowaniem sąsiedztwa Parku Narodowego Gór Stołowych.

Za zarządzanie i rozliczanie projektu oraz realizację szkoleń odpowiada TAW Polska Sp. z o.o. http://www.tawpolska.pl/

Zapraszamy do odwiedzenia strony projektu  http://www.zetkama.tawpolska.pl/o_projekcie/


Osoby do kontaktu:
Aleksandra Brzezicka, tel. 074 865 21 36
Paweł Ostrowski, tel. 074 865 21 45