×


Połączenie ZETKAMA – ARMAK

W dniu 22 czerwca 2017 roku doszło do połączenia spółki ZETKAMA sp. z o.o. z siedzibą w Ścinawce Średniej (spółka przejmująca) ze spółką ARMAK S.A. z siedzibą w Sosnowcu (spółka przejmowana). Na skutek połączenia spółek majątek ARMAK S.A. został przeniesiony na ZETKAMA sp. z o.o., która kontynuuje działalność prowadzoną dotychczas przez przejętą spółkę.

Od dnia połączenia ZETKAMA sp. z o.o. prowadzi działalność produkcyjną armatury i odlewów w dwóch lokalizacjach – w Ścinawce Średniej oraz w Sosnowcu.