×


IV KONGRES ARMATURY PRZEMYSŁOWEJ

05-06 października 2022 roku  na terenie Targów KIELCE odbył się IV Kongres SPAP. Podczas dwóch dni spotkań odbyły się wykłady i panele dyskusyjne dotyczące stanu i perspektyw rozwoju polskiej energetyki. Uczestnicy zapoznali się z wymaganiami dotyczącymi zasad diagnostyki, kontroli, napraw i regulacji armatury przemysłowej w świetle  nowowydanych wytycznych UDT oraz wymaganiami i rozwiązaniami technicznymi armatury związanymi z wyzwaniami klimatycznymi. ZETKAMA zaprezentowała możliwości badania charakterystyk pracy zaworów bezpieczeństwa w Centrum Badawczo-Rozwojowym oraz z wykorzystaniem numerycznej mechaniki płynów (CFD).