×


III Kongres Armatury Przemysłowej, 9-10 kwietnia 2019 r., Pałac Sulisław k/Grodkowa

SPAP zaprasza na III Kongres Armatury Przemysłowej, na którym to uczestnicy poznają trendy rozwoju armatury przemysłowej oraz napędów, będą uczestniczyć w dyskusjach nt. stanu i perspektyw rozwoju polskiej energetyki, istotnych dla branży kwestii prawnych oraz technicznych i eksploatacyjnych. Będą one omawiane będą w trzech głównych blokach tematycznych: Energetyka jądrowa i mix energetyczny, Sterowanie i napędy oraz Doświadczenia eksploatacyjne. Do udziału w Kongresie zostali zaproszeni przedstawiciele: Ministerstwa Energii, wyższych uczelni technicznych i instytutów naukowo-technicznych  instytucji nadzoru oraz instytucji certyfikujących, producentów i dystrybutorów armatury przemysłowej a także biur projektowych i eksploatatorzy.

Więcej informacji na www.spap.org.pl.