×


Zawór balansowy dynamiczny FlowCon SM

Zawór balansowy dynamiczny Flow Con sm

Dane techniczne produktu umieszczone są w aktualnych bibliotekach programów obliczeniowych:Instal-therm, Instal-san, Audytor C.O. 3.8, Audytor H2O 1.5.

Posiadamy usługę regulacji i równoważenia instalacji.

Zastosowanie

Przemysł

Przemysł

Ciepłownictwo

Ciepłownictwo

Chłodnictwo i klimatyzacje

Chłodnictwo i klimatyzacje

Sterowanie

Siłownik elektryczny

Siłownik elektryczny

Cechy

  • regulacja przepływu niezależnie od wahań ciśnienia
  • pełny autorytet zaworu
  • oszczędność czasu i nakładu pracy. Brak konieczności instalacji i regulacji zaworów równoważących
  • brak konieczności dokonywania kalkulacji rozmiarów Kv i brak związanych z tym problemów. Każdy zawór można ustawić na jeden z 51 różnych maksymalnych natężeń przepływu
  • sygnał zwrotny zapewnia informacje na temat faktycznego natężenia przepływu w oparciu o informacje na temat aktualnej pozycji zaworu
  • dodatkowa niezawodna funkcja, która otwiera lub zamyka zawór w razie wystąpienia przerwy w zasilaniu
  • cyfrowy odczyt LED aktualnych i maksymalnych pozycji zaworu, który wskazuje aktualne i maksymalne natężenia przepływu
  • napęd nadaje się do wykorzystania z sygnałami modulacji szerokości impulsu, 3-punktowymi zmiennopozycyjnymi i proporcjonalnymi modulowanymi
  • zaworki do pomiaru ciśnienia/temperatury, dzięki którym można zweryfikować zakres różnicy ciśnień roboczych lub sprawdzić ΔT w wężownicy
  • połączenie kołnierzowe lub końcówki złącza ułatwia instalację

Kontakt

Inżynier Sprzedaży
Ziemomysł Hutnik
tel. 604108446
e-mail: zhutnik@zetkama.com.pl